Warning: mysqli::mysqli() [mysqli.mysqli]: (28000/1045): Access denied for user 'deb19132_martin'@'localhost' (using password: YES) in /home/deb19132/domains/van-wilpe.nl/public_html/genealogie/applicatie.php on line 12

Warning: mysqli::query() [mysqli.query]: Couldn't fetch mysqli in /home/deb19132/domains/van-wilpe.nl/public_html/genealogie/applicatie.php on line 15
Genealogie Van Wilpe - Familienaam

Oorsprong

Landkaart Wilp onder DeventerWilp onder Deventer

De naam Van Wilpe is een toponiem afgeleid van de plaatsnaam Wilp; een dorpje in Gelderland, net onder Deventer dat tegenwoordig tot de gemeente Voorst behoort.

Alle dragers van de familienaam Van Wilpe stammen af van Lambert Jansen van Wilpe en zijn vrouw Margrita Hendricks van Tecso die zich in Deventer vestigden. Van Lambert's vader Jan, die op deze site als stamvader van de Van Wilpe's gepresenteerd wordt, zijn verder geen gegevens bekend.

Mogelijk is Lambert Jansen van Wilpe een zoon van Jan Lamberts en Aaltje Jansen op den Bredelaar in de Sonnenbergstraat. Deze Jan is mogelijk dezelfde als Jan Lamberts kind van de oude Lambert Radremaker in het Aardenbroeck en zijn huisvrouw. De doopregisters van Wilp vermelden drie kinderen van Jan Lamberts en Aaltje Jansen: Trijntjen, Hendrick en Trijntjen; helaas geen Lambert.

Margrita Hendricks van Tecso komt mogelijk uit Almelo; de naam "Texo/van 't Exo" komt daar in die tijd namelijk vaker voor.

Verspreiding door Nederland

Volgens het Nederlands Reportoirium van Familienamen waren er bij de volkstelling van 31 mei 1947 slechts 86 dragers van de familienaam Van Wilpe. De verspreiding van de Van Wilpe's over Nederlands is in de nevenstaande tabel weergegeven.

Dat men destijds erg honkvast was blijkt wel uit het feit dat deze verdeling rechtstreeks te verklaren is. De tak in Zuid-Holland zijn nazaten van Teunis Hendriks van Wilpe. Deze in Deventer geboren zoon van Hendrik Jansen en kleinzoon van stamvader Jan is Corporaal in Regiment Hollandse Guardes. Na een slippertje in 1782 waaruit een onwettig kind geboren wordt, vertrekt hij naar 's-Gravenhage alwaar hij zich permanent vestigt.

De Van Wilpe's in Noord Holland stammen deels af van de zonen van Jan van Wilpe. Nadat hij is overleden vertrekt de rest van zijn gezin naar Amsterdam. De zonen Lambert en Willem trouwen aldaar en vestigden zich permanent in Amsterdam.

De resterende Noord-Hollanders zijn de nakomelingen van Derk Hendrik Christiaan Sr. (zijn portret prijkt op het logo van deze site). Deze uit Zwolle afkomstige "conducteur der brievenmalen eerste klas" vestigt zich, na de dood van zijn eerste vrouw Johanna Erdsieck, tezamen met zijn kinderen te Amsterdam alwaar hij hertrouwt met zijn huishoudster Trientje Kost. Zij krijgen twee zonen waaronder Derk Hendrik Christiaan Jr.

Egbert Hendrik, zoon van Jan keert na zijn huwelijk te Amsterdam tussen 1786 en 1791 terug naar Zwolle. Voor zover bekend zijn alle Overijsselse nakomelingen nazaten van hem. Zoals te zien is in de genealogie heeft de Deventer tak verder geen mannelijke nazaten meer voortgebracht.

De Utrechters zijn (voor zover bekend) nakomelingen van Jacobus van Wilpe. Deze zoon van Christiaan Servatius van Wilpe vertrekt in 1919 naar Utrecht.

Hoe er Van Wilpe's in Groningen en Friesland terecht zijn gekomen is nog niet onderzocht.


Warning: mysqli::query() [mysqli.query]: Couldn't fetch mysqli in /home/deb19132/domains/van-wilpe.nl/public_html/genealogie/applicatie.php on line 99

Fatal error: Call to a member function fetch_assoc() on a non-object in /home/deb19132/domains/van-wilpe.nl/public_html/genealogie/applicatie.php on line 100